Wednesday, 6 November 2013

Kamer en-suite in moderne ruimtes


De kamer en-suite geeft aan velen een gevoel van een klassieke ruimte, maar de laatste tijd installeren wij van My House veel en-suites in moderne ruimtes. Deze zijn minder decoratief, vaak simplistisch, maar ze verliezen niet het charmante idee van een room-divider en kamer ensuite.
 
Ontwerpen en uitvoering door www.myhouse-amsterdam.nl

The kamer en-suite gives to many a feeling of a classical space. But lately we (My House) install a lot of en-suites in the modern spaces. These are less decorative, often very simplistic, but they do not lose the charming idea of a room-divider.
 Er is niet veel informatie te vinden over de herkomst van de kamer en-suite, maar op Wikipedia kunnen we het volgende lezen:

Kamers en suite (abusievelijk ook wel kamer en suite) of suite is de benaming voor een combinatie van een voorkamer, de kamer aan de straatkant, en een achterkamer, gescheiden door een of twee schuifdeuren. De schuifdeuren beslaan de halve breedte van de ruimte. De deuren worden meestal achter kasten geschoven, zodat aan beide zijden van de deur opberg mogelijkheden zijn. Soms is in een van de kamers echter geen kast maar een muur te zien. De deuren kunnen geheel van hout zijn, vaak met panelen, of ingezet met sierglas of glas in lood, zodat er meer licht in de andere ruimte komt. Beide kamers van de suite hebben een deur naar de gang.

Uitvoering en ontwerp door: www.myhouse-amsterdam.nl

There is no much information about the origin of the kamer en-suite, but we can read on Wikipedia following:

Kamer en-suite or suite is a the name for a combination of a front room, the room facing the street, and a back room, separated by one or two sliding doors. The sliding doors cover half the width of the space. The doors you can usually slide behind the cabinets, so there are storage possibilities on both sides. Sometimes there is in one of the room only a wall to see and no cabinets. The doors can be entirely of wood, often with panels, or designed with decorative glass or stained glass, to allow more light in the other room. Both rooms of the suite have a door to the hallway.

 
Hoe ontwerpen we een kamer en-suite voor moderne ruimtes?

1)      Minimalistische profielen in de deuren & architraven
2)      Eenvoudig glas in lood ontwerp of normaal glas
3)      Populaire kleuren of in de kleur van het hout
4)      Hedendaags deurbeslag of push-systemen
5)      Geen zichtbare schanieren en geen rails op de vloer

How do we design kamer en-suite for modern spaces?  

1)      Minimalistic profiles of Doors & Architraves
2)      Simple stained glass or normal glass
3)      Popular colors or color of the wood
4)      Contemporary door fittings or push systems
5)      No visible hinges and no rail in the floor

 
Voor meer informatie kunt u naar onze website www.myhouse-amsterdam.nl

For further inspirations go to our website www.myhouse-amsterdam.nl

No comments:

Post a Comment