Wednesday, 13 November 2013

Renaissance van de radiatorombouw

Renaissance van de radiatorombouw 

De radiatorombouw of radiatorkast is bezig met een heuse come-back en is een hippe verschijning geworden. Vloerverwarming is niet voor iedereen een optie en de winters zijn nog steeds koud daarom zijn radiatoren en convectoren nog steeds veelvuldig te vinden in de Nederlandse huizen.
My House ontwerpt verschillende types radiatorombouw van modern tot nostalgisch of een stijl die er tussenin zit. Het laatste project dat we hebben afgerond was voor een nieuwbouwhuis. Het ontwerp was gebaseerd op de populaire jaren ’30 stijl.

The radiator cover seems to be a new hip thing in the last years. As the winters are cold and the floor heating is not an option for everybody, radiator or convectors are still mostly used to warm up our houses.
My House designs and makes different types of radiator covers from very modern to outmost nostalgic and of course somewhere in between. The last project, which we have completed, was for a new built home. The design of the house was based on details from the popular 30s. 


Onze klant was op zoek naar een stijl die zowel past bij de architecturele details van het huis en bij hun modernere meubels zou passen. Het is altijd een uitdaging om te werken in een bestaand interieur en om dat interieur daar effectief op aan te passen. Voor een ontwerper is het namelijk makkelijker vanaf nul te beginnen om zo een totaalvisie te creeren.
Een van de uitdagingen in het ontwerp was een TV en  media hoek, welke daarvoor in de hoek bij het raam werden geplaatst. Om de uitstraling van de radiatorkast intact te houden hebben we deze gecombineerd met een lang TV dressoir. In het meubel maken we geen gebruik van greepjes maar van push systemen.

Our customer was looking for a combination of modern furniture with architectural details fitting the style of the house. It is always a challenge to work in existing interior and to modify it effectively. For a designer it is much easier to work from scratch as it is easier to make the total vision. 
One of the designing challenges was a TV media corner, which was primarily placed in the corner of the window. To keep the design clean we have combined the radiator cover with a long TV cabinet. In the cabinet we are not using any handles but push systems.


De grootste uitdaging voor ons was de positie van de ramen ten opzichte van de radiatoren. Het eerste idee van de klant was om lange gordijnen te plaatsen waardoor de radiatorkasten minder breed zouden worden. Aangezien we dit een mooie oplossing vinden gingen we in eerste instantie mee in dit ontwerp. Na het maken van eerste 3D tekeningen zijn we het er met zijn allen over eens geworden dat een doorlopende radiatorombouw gecombineerd met open kasten een mooiere uitstraling creƫert in de kamer. Aangezien de afwerking van de raampartijen en andere details in het huis vrij modern waren hebben wij rondom de ramen vrij klassieke architraven ontworpen.

The biggest challenge for us was the window locations vs. the radiators. The customer’s primary idea was to have long curtains. We are huge fans of long curtains so initially we wanted to accommodate this wish. After 3D designs we all agreed that one long radiator cover combined with open cabinets will create a better outlook of the room. As the windows against the doors and other architectural details were very modern we have added decorative frames (architraves) around them.


Wanneer we beslissen over de radiatorombouw adviseren we de klant altijd kwaliteits oplossingen. Voor meubelmakers en ontwerpers zijn radiatorkasten altijd uitdagende projecten aangezien de verwarming voor temperatuurverschillen zorgt. De radiatorkasten dienen van het beste materiaal te worden gemaakt en dienen te worden afgewerkt in hoge kwaliteit verf.
De producten en radiatorombouwen die worden geleverd zijn echt van hoogstaande kwaliteit en zijn ambachtelijk geproduceerd. Daarnaast zijn ze geheel ingebouwd, worden ze onderdeel van het huis en zijn ze zeer duurzaam. Helaas zijn er in de markt ook een hele boel producten te vinden van lage kwaliteit.

When choosing a radiator cover we advise the customer quality solutions. For furniture designers and makers, radiator covers are the tricky products as we work here with huge temperature differences. For the radiator covers the best materials have to be used, especially paint.
A customer while looking for a supplier is often surprised by the price, which is comparable to a bookcase (per m2) or other cabinet-like products. There are a lot of cheap products on the market or interior builders, which make simple solution. Please notice that these are often short lasting and during the heating season the radiator covers often start falling apart.


Andere belangrijke overwegingen zijn de luchtdoorlaat in de radiatorkasten en de bereikbaarheid van de radiatoren zelf. Alleen professionele interieurbouwers zijn in staat hier een goed advies over te geven. Radiatorkasten beperken de warmte in huis en radiatoren moeten altijd goed bereikbaar zijn in verband met reparaties.

Other important issues are the air circulation and accessibility to the radiators. Only professional interior builders will give you the best advice about it, as the radiator covers limit the heating at your home.


In ons ontwerp besteden wij veel aandacht aan de totale afwerking, bijvoorbeeld hoe de radiatorombouwen aanlsuiten op de plinten. We laten de profileringen van de radiatorbanken vaak aansluiten op de bestaande vensterbanken en zorgen we dat deze ook gecombineerd kan worden met de bestaande deurpanelen. Ook zorgen we dat de verf aansluit bij de afwerking van het bestaande houtwerk.
De radiatorkasten worden kortom echt een onderdeel van het huis en onderdeel van het gehele interieur.

In our design process we pay a lot of attention to the total finish, for example the way the radiator covers are joined with the plinths; we match often the moldings of the window seals to the existing ones; we copy the profile of the doors and we match the paint. The radiator covers become a total part of the woodwork.Marta


Wednesday, 6 November 2013

Kamer en-suite in moderne ruimtes


De kamer en-suite geeft aan velen een gevoel van een klassieke ruimte, maar de laatste tijd installeren wij van My House veel en-suites in moderne ruimtes. Deze zijn minder decoratief, vaak simplistisch, maar ze verliezen niet het charmante idee van een room-divider en kamer ensuite.
 
Ontwerpen en uitvoering door www.myhouse-amsterdam.nl

The kamer en-suite gives to many a feeling of a classical space. But lately we (My House) install a lot of en-suites in the modern spaces. These are less decorative, often very simplistic, but they do not lose the charming idea of a room-divider.
 Er is niet veel informatie te vinden over de herkomst van de kamer en-suite, maar op Wikipedia kunnen we het volgende lezen:

Kamers en suite (abusievelijk ook wel kamer en suite) of suite is de benaming voor een combinatie van een voorkamer, de kamer aan de straatkant, en een achterkamer, gescheiden door een of twee schuifdeuren. De schuifdeuren beslaan de halve breedte van de ruimte. De deuren worden meestal achter kasten geschoven, zodat aan beide zijden van de deur opberg mogelijkheden zijn. Soms is in een van de kamers echter geen kast maar een muur te zien. De deuren kunnen geheel van hout zijn, vaak met panelen, of ingezet met sierglas of glas in lood, zodat er meer licht in de andere ruimte komt. Beide kamers van de suite hebben een deur naar de gang.

Uitvoering en ontwerp door: www.myhouse-amsterdam.nl

There is no much information about the origin of the kamer en-suite, but we can read on Wikipedia following:

Kamer en-suite or suite is a the name for a combination of a front room, the room facing the street, and a back room, separated by one or two sliding doors. The sliding doors cover half the width of the space. The doors you can usually slide behind the cabinets, so there are storage possibilities on both sides. Sometimes there is in one of the room only a wall to see and no cabinets. The doors can be entirely of wood, often with panels, or designed with decorative glass or stained glass, to allow more light in the other room. Both rooms of the suite have a door to the hallway.

 
Hoe ontwerpen we een kamer en-suite voor moderne ruimtes?

1)      Minimalistische profielen in de deuren & architraven
2)      Eenvoudig glas in lood ontwerp of normaal glas
3)      Populaire kleuren of in de kleur van het hout
4)      Hedendaags deurbeslag of push-systemen
5)      Geen zichtbare schanieren en geen rails op de vloer

How do we design kamer en-suite for modern spaces?  

1)      Minimalistic profiles of Doors & Architraves
2)      Simple stained glass or normal glass
3)      Popular colors or color of the wood
4)      Contemporary door fittings or push systems
5)      No visible hinges and no rail in the floor

 
Voor meer informatie kunt u naar onze website www.myhouse-amsterdam.nl

For further inspirations go to our website www.myhouse-amsterdam.nl